Stanisław Tomalak

Stanisław Tomalak

ur. w 1955 r. w Brzegu Dolnym.

 

Od 2011 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków, rekomendowany przez profesorów S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. Od 1975 roku zajmuje się działalnością plastyczną.

 

Przez szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe.
Następnie bliski mu był nurt zbliżony do realizmu fantastycznego.
Od roku 2000 coraz częściej skłania się w stronę abstrakcji.
Od tego czasu nieustannie eksperymentuje, stosując oprócz tradycyjnych metod autorskie techniki i technologie. Swój warsztat, opiera na wytwarzanych własnoręcznie barwnikach i pastach fakturowych, w skład których m.in. wchodzą mielone minerały i materiały stosowane w budownictwie.
Wprowadza do obrazów różne aplikacje, sięgając po technikę kolażu. Prace mają zróżnicowaną powierzchnię.

 

Udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych:

Galeria DOK Brzeg Dolny

DOK Wołów

Zespół Pocysterski Lubiąż

Galeria Awangarda Wrocław

Galeria Artrakt Wrocław

Galeria DNA Wrocław

Galeria Na Antresoli Wrocław

Galeria Zapiecek Warszawa

Zamek Wojnowice

Pałac Królikarnia - Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

Finał konkursu Art&Business na "Obraz Roku 2004",Warszawa, 2005

Aukcje Młodej Sztuki Desa Unicum 2008-2011

Laureat II Konkursu Malarskiego "Zadra" 2009 - zdobywca I miejsca

Galeria Zadra, ul. Andersa 29, Warszawa; wystawa indywidualna

Marzec 2011 Young Internationalb Contest of Contemporary Art

II Edycja Międzynarodowej Wystawy: Magia Papieru; Galeria Ether, Warszawa, czerwiec 2011

42 i 43 Salon Zimowy Radom 2011-2015

Dom Aukcyjny Polswiss Warszawa

7 Biennale Miniatury; Częstochowa 2012

„Pejzaż współczesny”; Częstochowa 2013

Bielsko-Biała 2013- Wystawa plakatu - Dekalog

Wozownia Toruń 2013 - Triennale Małych Form

„VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny - Gdynia 2013

VI Międzynarodowe Biennale Pasteli - Nowy Sącz 2013

IV Międzynarodowe Biennale Obrazu "Quadro-Art 2014"

Agora Gallery, Nowy Jork 2015


www.tomalak.pl
sttomallak@poczta.onet.pl

tel. 698 627 417

Stanisław Tomalak

Born 1955, Brzeg Dolny, Poland.


Since 2011 member of the Association of Polish Artists and Designers, recommended by professors of Academy of Fine Arts in Wroclaw - S. Kortyka and W. Kuczma. He's engaged in artistic activities since 1975.


For many years he practiced traditional landscape painting.
Then he was close to trend similar to fantastic realism.
Since 2000 more often tends toward abstraction.
Since then, constantly experimenting using besides traditional also his own unique techniques. His workshop is based on personally produced dyes and texture pastes made of ground minerals and construction materials.
He introduces in his works different applications based on collage technique and rich texture.


Participation in individual and collective exhibitions:

Gallery DOK Brzeg Dolny

DOK Wolow

Gallery Lubiaz

Awangarda Gallery Wroclaw

Artrakt Gallery Wroclaw

DNA Gallery Wroclaw

Na Antresoli Gallery Wroclaw

Zapiecek Gallery Warsaw

Wojnowice Castle

Królikarnia Palace - Branch of the National Museum in Warsaw

Finals of Art & Business competition for "Picture of the Year 2004", Warsaw, 2005

Young Art Auctions Desa Unicum 2008-2011

Laureate of II Painting Competition "Zadra" in 2009 - the winner of the first place

Gallery Zadra, ul. Andersa, 29, Warsaw; Individual exhibition

March 2011 Young International Contest of Contemporary Art

II Edition of International Exhibition: Magic Paper; Gallery Ether, Warsaw, June 2011

42 and 43 Radom 2011-2015 Winter Salon

Auction House Polswiss Warsaw

7 Biennial of Miniature; Czestochowa 2012

Contemporary landscape; Czestochowa 2013

Bielsko-Biala Poster exhibition of 2013 - Decalogue

Wozownia Torun 2013 - Triennial of Small Form

VII International Biennial of Painting and Textile - Gdynia 2013

VI International Biennial of Pastel - Nowy Sacz 2013

IV International Biennial of Image "Quadro-Art 2014"

Agora Gallery, New York 2015


www.tomalak.pl
sttomallak@poczta.onet.pl

phone +48 698627417